Festivalens historia

Första affischen

År 1997 tog Visor så in i Norden-festivalen sina första
stapplande steg. Den numera framlidne Kumlinge-bon
Harry Eriksson beslöt då att ordna en viskväll på Ronen
Café i Seglinge där hans gode vän Åke Hillström från
Sverige skulle stå för musikunderhållningen.
Affischen från detta tillfälle är just den till höger.

Viskvällen blev lyckad, och man beslöt upprepa denna
kväll i större omfattning följande år, men då på den av
Harry ägda natursköna platsen Västra Bergen på Snäckö
mellan Kumlinge och Seglinge.

Denna idé visade sig vara lyckad eftersom både artist-
utbudet och publiktillströmningen ökade. Andra personer
blev nu också engagerade i denna "visfestival" vilket i sin tur
ledde till en vidare utveckling.

År 1999 blev än mer lyckat, vilket innebar att man beslöt bilda en förening som skulle driva denna festival.
Sagt och gjort, år 2000 var första året som föreningen Visor så in i Norden drev denna festival.

Sedan dess har festivalen vuxit kraftigt år för år, både artist- och publikmässigt.
Festivalen är numera också vida känd över hela Norden, och har definitivt placerat Kumlinge på kartan på ett bestående sätt.